G
N
I
D
A
O
L

AATH ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน

อัพเดต : 23/10/2014

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 บริษัทเอจีซี ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) โดยนายวิรุฬห์ วิศวสุขมงคล  กรรมการบริหาร และตัวแทนพนักงานจำนวนหนึ่ง เป็นผู้แทนบริษัทในการมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายประเภทต่างๆจำนวน 12 ชุดให้กับโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการนี้ เพราะจะช่วยผลักดันให้ทุกคนหันกลับมาสนใจและรักษาสุขภาพร่างกายให้มากขึ้น