G
N
I
D
A
O
L

ตำแหน่งงานว่าง

AGC Automotive (Thailand) Co.,Ltd.  is a subsidiary of Asahi Glass Group in Japan, the leading company having the most market share of automotive glass in the world. In Thailand our products are certified by the following quality systems: IATF 16949:2016,ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2017. We are preferred by most car makers:  i.e.Toyota,Honda,Mitsubishi,Isuzu etc.  Due to our business expansion, we invite
all qualified candidates to take this interesting opportunity  to be a  part of us.

Duties & Responsibilities
-Control Contractor and M/C installation job
-Safety training (Orientation and other course concerning safety)
-Conduct chemicals management
-Execute industrial hygiene monitoring as law requirements
-Set health check-up specific to occupational risk factor

Qualification
-Bachelor degree of occupational health and safety or related fields
-23 - 25 years old
-1 years  experience in factory or industrial job
-Good teamwork
-Adaptability
-Strong attention to detail
-planning skill
-Creativity and writing skill
-Commercial awareness
-Conscripted
-Good command of English

Welfare
-Social security
-Medical Allowance
-Provident fund
-Annual leave days
-Local Allowance
-Long year of service reward
-Bonus
**Attractive salary are offered to the right candidates **
 
              If you are interested in this position, please submit your resume with your current picture, transcript and expected salary by apply in Jobsdb .
AGC Automotive (Thailand) Co., Ltd.
700/366 Moo 6 Amata City Chonburi Industrial Estate, Bangna –Trad K.M.57,
Nong Mai Daeng , Muang Chonburi, Chonburi 20000 Thailand
Tel. (038) 214840 Ext.703, Fax. (038) 214853
Website: www.agc-automotive.co.th
E-mail : [email protected]
 

Job Description: 

Logistics Engineer

• Responsible for control and manage shipping operation, transport operation. Including milk run and non-milk run together with collaborate with car maker customer to do activity.
• Responsible for control and manage re-packing operation for CKD part.
• Control and manage team to following ARG (After sale replace glass) and export process
• Control TPS system (Toyota production system) in logistics group.


 
Qualifications:

• Bachelor : Industrial Engineer, Logistics Engineering,or related field.
• Age 24-30 
• New graduate are welcome

Attractive salary , local allowance , provident fund , life insurance , transportation , uniform and 5 days working are offered to the right candidates .

Remark: Company Welfare by transportation from Bangkok – Cholburi ( many routes ) 

Interested persons : Please submit your full resume a recent photo , transcript and expected salary to : 

Athidsanun Jeenanat  (HR)
Human Resources Office , AGC Automotive (Thailand) Co.,Ltd.
 
700/366 Moo 6 Amata City Chonburi Industrial Estate  
Bangna-Trad Road k.m.57 Nongmaidaeng , Muang , Cholburi 20000 
Tel. (038) 214840 Ext.703, Fax. (038) 214853 
E-mail Address: [email protected] 
Website: 
www.agc-automotive.co.th


Jobdescription
-Proven customer support experience
-Strong phone contact handling skills and active listening
-Familar  with CRM  systems and practices
-Customer orientation and ability to adapt/respond to different types  of characters
-Excellent communacation and presentation skills
-Ability to multi-task, prioritize and manage time effectively
-Visit Customer in BKK and Up-Country
-Manage customer order and follow shipment
-Corporate with concern department to prepare stock & shipment

Qualification
Key skills

-Experience 0-3 years
-Age 22-26 years
-Bachelor degree of Marketing
-Good teamwork skills
-Communication English skills and networking ability
-Adaptability
-Strong attention to detail
-Planning skill
-Creative and writing skill
-Commercial awareness
-Good command of English

Welfare
-Social security
-Medical Allowance
-Provident fund
-Annual leave days
-Local Allowance
-Long year of service reward
-Bonus


Attractive salary , local allowance , provident fund , life insurance , transportation , uniform and 5 days working are offered to the right candidates .
Remark: Company Welfare by transportation from Bangkok – Cholburi ( many routes )
Interested persons : Please submit your full resume a recent photo , transcript and expected salary to :
Athidsanun Jeenanat  (HR)
Human Resources Office , AGC Automotive (Thailand) Co.,Ltd.
700/366 Moo 6 Amata City Chonburi Industrial Estate
Bangna-Trad Road k.m.57 Nongmaidaeng , Muang , Cholburi 20000
Tel. (038) 214840 Ext.703, Fax. (038) 214853
E-mail Address: [email protected]
Website: www.agc-automotive.co.th
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-รับ Order งานออก , Co,Do,Tax Invoice and Stock รวมทั้งงานเอกสารอื่นๆ
-เอกสารสำหรับลูกค้าทุกลูกค้า
-รับส่งข้อมูลงานเอกสารเตรียมการจัดส่งพร้อมขาย
-ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ
-ปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบและเกี่ยวข้อง ให้สดอคล้องกับนโยบายบริษัทในเรื่องระบบการจัดการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมายภายใต้การกำกับดูแล
ของผู้จัดการกลุ่ม
คุณสมบัติ
-อายุ 20-28 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์ หรือบริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Word Excel หรือ Power point
-มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการพนักงาน : ค่าอาหาร ,ค่าเดินทาง ,ประกันชีวิต ,ค่ารักษาพยาบาล,รางวัลครบอายุงาน , โบนัสประจำปี
หากสนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวและแนบหลักฐานสมัครงานส่งมาได้ที่ E-Mail: [email protected]
อธิศนันท์  จีนะนัทธ์  (HR)
700/366 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิติี้ชลบุรี ถนนบางนา-ตราด ก.ม.57 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เบอร์โทร : (038)214840 Ext.703 , Fax. (038)214853