G
N
I
D
A
O
L

ชาว AATH ร่วมใจกันปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ที่สัตหีบชลบุรี

อัพเดต : 21/08/2018

พนักงานบริษัทเอจีซี ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย)และครอบครัว ร่วมกับเทศบาลตำบลเกร็ดแก้ว และ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สัตหีบ ชลบุรี จัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าสักสยามินทร์ ณ พื้นที่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สัตหีบ ชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560  ซึ่งในกิจกรรมนี้ Mr. Takeshi Yamaguchi ประธานบริษัทเอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินบริจาคให้กับรองนายกเทศบาลตำบลเกร็ดแก้ว เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสักสยามินทร์ ที่พนักงานได้มาร่วมปลูกไว้ด้วย